Sista anmälningsdag till höstens högskoleutbildningar närmar sig

På måndag dvs. den 16 april är det sista chansen att anmäla sig till höstens kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Anmälan på Antagning.se stänger vid midnatt kl. 24.00 – vänta inte till sista stund med din anmälan. Antagningsbeskedet kommer sedan den 12 juli och därefter fortsätter antagningsprocessen.

Jag vill uppmana de som känner intresse och motivation att anmäla sig till en kurs eller ett program att göra det. Samtidigt vill jag uppmana alla som känner någon som går och funderar på att läsa vidare att puffa för att dessa personer faktiskt anmäler sig. En kurs kan bli början på en högskoleresa som så småningom kan leda till fram till en examen. Samma kurs kan för en annan sökande ge fördjupad kunskap eller kompetens inom ett specifikt område som lämpar sig för t.ex. den yrkesverksamhet som personen verkar inom alternativt skulle vilja verka inom. Det är den enskilde högskoleresenären som vet vilket det personliga syftet är för att påbörja en utbildning. Utbudet är brett både avseende innehåll och distributionsform – välkommen med din anmälan!

Imorgon, lördag den 14 april, genomförs högskoleprovet runt om i landet. Provet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter och av UHR på sju provorter utomlands. Åtta av provanordnarna fick fler anmälningar till vårens prov, men totalt minskade anmälningarna med en halv procent jämfört med ifjol (från 76 707 våren 2017 till 76 395 våren 2018). Årets nedgång beror framför allt på den rådande högkonjunkturen i Sverige. När tiderna är goda brukar fler unga välja att jobba i stället för att läsa vidare.