Antagning till högskolan

I veckan har UHR publicerat antagningsstatistik till högre utbildning 2018. Rapporten baseras på data som hämtas från antagningssystemet efter sista ansökningsdag. Statistiken visar att det totalt är en nedgång med antalet sökande till universitet och högskolor med två procent. Det betyder att nedgången de tre senaste åren fortsätter inför hösten 2018. Nedgången är störst bland sökande som är högst 24 år. Tidigare år har det gått att hänvisa till att ungdomskullarna blivit mindre men nu beror nedgången i dessa åldrar på den rådande goda arbetsmarknaden. Högskolan har en omvänd hög- respektive lågkonjunktur än samhället i övrigt. Vid goda tider tenderar unga människor att börja arbeta, medan benägenheten att söka en utbildning ökar när arbetsmarknadsläget försämras.

Statistik för yrkesexamina redovisas mer i detalj i rapporten och i den delen visar statistiken att andelen sökande till samtliga lärarutbildningar minskar med 5,4 procent inför höstterminen. Det är en oroväckande nedgång eftersom landet har stort behov av utbildade förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Det som väckt mest uppmärksamhet är nedgången av sökande till förskollärarutbildningen som minskat mest både i absoluta tal och procentuellt, drygt 13 procent. Samtidigt är det viktigt att konstatera att förskollärarutbildningarna under de senaste åren i regel haft reserver i andra urvalet vilket minimerar risken för ”tomma” platser ute på landets lärosäten. Det är också viktigt att ha i åtanke att alla som antas har den behörighet som krävs för att antas. Urvalet behövs för att rangordna de sökande när det finns fler sökande än det finns utbildningsplatser.

Mer positivt är att fler vill utbilda sig till yrkeslärare och speciallärare. Antalet sökande till yrkeslärarutbildningarna ökar med 10 procent och antalet sökande till speciallärarutbildningarna med 14 procent; sett till antalet förstahandssökande är ökningen än större – drygt 17 procent för båda utbildningarna.

Arbetet med lärarförsörjning är en viktig samhällsutmaning – här måste alla som har en del i kompetensförsörjningskedjan aktivt fortsätta arbetet tillsammans.

Ta del av hela rapporten på uhr.se Antagning till högre utbildning 2018