Samverkan

Idag har jag för första gången deltagit i Samverkansgruppen – en grupp som består av representanter för SUHF, Ladokkonsortiet och medarbetare vid UHR. Gruppen har funnits i 10-15 år och leds av hävd av vice ordförande i SUHF, som idag är rektor för Chalmers tekniska högskola, Stefan Bengtsson. Gruppen etablerades för att vara ett forum där gemensamma avgiftsfinansierade systemfrågor kunde diskuteras. Men också för att utbyta information mellan organisationerna.

Idag har vi bl.a. pratat om NyA och dess nya förvaltningsstrategi, högskoleprovet och Valideringsdelegationens betänkande som nu är ute på remiss. Bra diskussioner med utrymme för erfarenhetsutbyte. Alltså en del frågor utanför det syfte gruppen hade initialt.

Vi konstaterade samfällt runt bordet att denna typ av samverkansgrupper är av stor betydelse för fortsatt utveckling av den svenska högskolelektorn. De deltagande parterna inklusive UHR ska nu fundera över sommaren hur gruppens syfte skulle kunna vidgas för att bättre spegla UHR:s ansvarsområden. Jag tycker att det skulle vara en bra utveckling.

Samverkan tar tid – det vet jag av erfarenhet. Samtidigt vet jag också av erfarenhet att slutresultatet oftast blir bättre. Detta resonemang gäller oavsett om det gäller intern samverkan, samverkan med våra lärosäten eller med andra myndigheter. För mig är samverkan en viktig kvalitetsfråga.