SA-chefsmöte

I går och idag har UHR stått värd för ett möte med Studieadministrativa chefer vid landets universitet och högskolor. Jag hade förmånen att få hälsa alla välkomna till ett sommarfagert Lidingö. För mig var det också mycket av återseendets glädje eftersom jag en gång i tiden varit SA-chef vid Karolinska institutet.

Programmet omfattade frågor som berör många av UHR:s ansvarsområden. Högskoleprovet och det gemensamma ansvar UHR och berörda lärosäten har var en högaktuell fråga som diskuterades liksom arbetet med att förbereda oss inför GDPR som för övrigt träder i kraft imorgon den 25 maj. Antagningssystemet NyA och en förändrad och förnyad förvaltningsstrategi var en annan viktiga fråga. Det är bra att denna fråga diskuterats med kunniga medarbetare ute på lärosätena inför det att UHR:s styrelse nästa vecka ska fatta beslut om strategin. UHR:s och lärosätenas uppdrag kring reell kompetens diskuterades också och i den frågan ser jag för mig att andra lärosätesfora också måste engageras.

Tillträdesfrågor får alltid stort utrymme i denna krets och jag fick möjlighet att inledningsvis betona att regeringens tillträdesproposition har ett viktigt syfte nämligen att lösa bindningar till riksdagen i frågor som regeringen har egen beslutskapacitet i. Propositionen ska för övrigt behandlas i riksdagen den 30 maj och idag ska Utbildningsutskottet ha justerat sitt betänkande. Efter det vet vi mer om vad majoriteten i riksdagen vill se i ett kommande tillträdessystem där mycket regleras på författningsnivå.

Jag hade inte möjlighet att delta mer än inledningsvis men jag är glad att jag fick möjlighet att träffa gruppen och också berätta lite mer om mina tankar kring UHR:s fortsatta utveckling. Ett viktigt led i det arbetet är att lyssna till och diskutera med kloka och erfarna SA-chefer runt om i landet.