Europeisk utblick

Igår kom EU-kommissionens förslag på efterföljaren till Erasmus+. Som utlovats blev det inte revolution utan evolution, vilket jag ofta välkomnar inte minst i utbildningssammanhang. Plustecknet föll bort, samma struktur, några nya aktiviteter, fokus på unga och så utlovas som vanligt i EU-sammanhang förenklingar. Ord som strategisk och genomslag har tonats ner till förmån för formuleringar om europeiska värderingar och sammanhållning. ”Enriching lives, opening minds” är Erasmus vision vilken förövrigt ligger nära UHR:s ”Education, exchange, enrichment – helping you to take the next step”. Båda sätter människan i centrum. Idag fördjupas informationen kring kommissionens förslag på ett möte här i Stockholm där medarbetare från UHR deltar bl.a. enhetschef Gunnel Rydholm Olsson som också bidragit till denna text.

I veckan har medarbetare från UHR varit på studiebesök i Danmark och Frankrike för att inom ramen för ett av reell kompetensprojekten lära mer om dessa länders validering. Det är Malmö universitet, Umeå universitet och Högskolan Väst som driver projektet och UHR finansierar. Jag deltog en av dagarna i Köpenhamn. Det är bra att jämföra våra system med andra länders även om kontexten ibland är delvis annorlunda.