En vecka med många utblickar

Stora delar av den här veckan har jag och medarbetare deltagit i många möten utanför myndigheten.

I tisdags deltog jag för första gången i en paneldebatt under Järvaveckan tillsammans med kollegorna från UKÄ och MyH. Temat för debatten handlade i stort om att varje individ ska kunna göra välinformerade studieval för att nå sin fulla potential. UHR hade också en monter tillsammans med MyH och Valideringsdelegationen för att sprida information om våra verksamheter och vad vi kan erbjuda för alla som vill vidare. Det tar tid att etablera en ny mötesplats som Järvafältet. Det känns viktigt att UHR aktivt deltagit i år, samtidigt kommer vi att utvärdera årets insats.

I veckan har franska universitetsrektorer besökt Sverige för att söka fördjupade samarbeten med svenska lärosäten. På ett möte på Stockholms universitet fick jag möjlighet att berätta om UHR:s uppdrag i allmänhet och om mobilitetsfrågor i synnerhet.

Senare på dagen arrangerade Utbildningsdepartementet ett möte mellan UHR och vår kinesiska systerorganisation Chinese Scholarship Council (CSC). Även andra kinesiska företrädare deltog på mötet. Upprinnelsen till mötet är det stipendieprogram som fanns med i det Memorandum of Understanding som statsrådet Helene Hellmark Knutsson undertecknade tillsammans med sin kinesiska kollega vid sitt besök i Kina förra året. UHR har fått i uppdrag att handlägga detta program tillsammans med CSC. Målbilden är att programmet ska sjösättas 2019.

I går arrangerade UKÄ på regeringens uppdrag en nordisk konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. UHR var inbjuden att tala under det avslutande passet ”Equal opportunity”. Jag lyfte det analys- och främjandearbete som UHR gör inom detta område. Min sista bild beskrev hur UHR arbetar med det #metoo-uppdrag inom akademin som regeringen givit oss. I det uppdraget har vi bett Genussekretariatet att göra en forskningsöversikt och Fredrik Bondestam beskrev preliminära resultat. Dessa visar att akademin inte är förskonad avseende trakasserier – jag ser framemot att läsa Fredriks slutliga rapport senare under hösten.