Almedalen

För åttonde gången anländer jag till Almedalsveckan fylld med förväntan. Vid närmare eftertanke är det nog sjunde gången jag anländer med förväntan – den allra första gången 2011 var jag tveksam till mitt och högskolans, MDH, deltagande. Jag är glad att några medarbetare stod på sig – tack KAX – så att jag och vi fick testa konceptet. Jag har sedan dess inte blivit besviken.

I år är jag här för första gången som GD för UHR, vilket också känns naturligt eftersom myndigheten har verksamhet här. Innan jag tillträdde var tanken från myndighetens sida att ligga lågt med UHR:s engagemang i år. Trots det är jag inbjuden att delta i fyra seminarier.

Tre av mina seminarier handlar om internationalisering ett uttryck för att den av regeringen tillsatta Internationaliseringsutredningen under Agnets Bladhs ledning gör avtryck i debatten. Det fjärde diskuterar kulturskoleklivet, ett uppdrag där UHR gör en viktigt insats. Jag avser att återkomma till dessa seminarier under veckan.

Jag vet att det finns synpunkter på deltagande under Almedalsveckan – själv tycker jag att det är viktigt att inte bara närvara utan också delta. Eftersom UHR har expertkunskap inom ett antal områden som från tid till annan diskuteras i Almedalen är jag övertygad om att vår kunskap behövs och dessutom berikar debatterna här.