Antagning till höstens högskoleutbildningar

I slutet på förra veckan rapporterade Universitets- och högskolerådet (UHR) statistik av antalet antagna i första urvalet till höstens högskoleutbildningar. Jag vill bara helt kort kommentera resultatet.

Det är positivt att antalet antagna ökar med 2,2 procent –  det är tredje året i rad som det sker. Samtidigt minskar antalet sökande för fjärde året i rad. Nedgången i år är 1,9 procent jämfört med första urvalet 2017. Minskningen bland unga sökande, i ålder 19-24 år, beror till stor del på det goda arbetsmarknadsläge som råder. Högskolan har en omvänd konjuktur jämfört med konjunkturen på arbetsmarknaden; efterfrågan på högre utbildning brukar öka när det är tuffare på arbetsmarknaden.

När färre söker och samtidigt fler bli antagna innebär det att konkurrensen minskar något till de utbildningsplatser som erbjuds i landet. Samtidigt är det viktigt att konstatera att konkurrensen till vissa eftertraktade utbildningar är fortsatt stor och statistiken visar att antalet sökande till civilingenjörsutbildningar har ökat med 2,4 procent jämfört med 2017. Det är mycket glädjande.

Glädjande är också att antalet sökande till lärarutbildningarna ökar med 2,6 procent. Men det är också värt att notera att det är stor variation mellan de olika lärarutbildningarna. Mest ökar antalet sökande till utbildning för yrkeslärare och speciallärare och medan antalet sökande till förskollärare minskar mest, men även utbildningarna till grundlärare och ämmneslärare har färre sökande jämfört med förra året. Det finns alltså mer arbeta att göra för att få fler sökande till de olika lärarutbildningarna.

Än återstår några viktiga datum innan höstens antagning till högskolan är klar. Den 27 juli kl. 24 är det sista svarsdag till första urvalet och sedan kommer det andra antagningsbeskedet den 2 augusti, se gärna vidare på antagning.se