Höstterminen igång!

Efter en osannolikt varm sommar är nu de flesta medarbetare tillbaka från välbehövlig semester. I stora delar av landet har också skolstarten ägt rum, vilket har betydelse för UHR eftersom skolans medarbetare och elever är viktiga målgrupper för UHR. Om ytterligare några dagar börjar också den nya terminen på landets universitet och högskolor. Så visst är nu höstterminen igång!

I mitt förra blogginlägg den 1 augusti redogjorde jag för de sex nya uppdrag som UHR fick vid regeringssammanträdet den 26 juli. Det innebär att UHR totalt under sommarmånaderna, tillsammans med uppdragen som vi mottog efter regeringssammanträdet den 7 juni, har fått tio nya uppdrag. Uppdragen är olika till sin karaktär, allt från främjande uppdrag till utlysning av medel till förberedande uppdrag inom olika delar av tillträdesområdet. Uppdragen är viktiga och kommer kräva mycket tankemöda och hårt arbete. Många av UHR:s kompetenser kommer behöva tas i anspråk för att möjliggöra att tidplaner hålls och att underlagen håller hög kvalitet. Flera av uppdragen är dessutom av den karaktären att kompletterande kompetenser behöver hämtas från högskolesektorn, från andra myndigheter och kanske också intresseorganisationer. En hel del förankringsinsatser med avnämare ser jag också framför mig. Arbetet med hur de olika uppdragen i detalj ska genomföras pågår som bäst just nu. Jag ser framemot att på olika sätt informera mer om detta under hösten.

Höstterminen är verkligen redan i full gång!