NUAK 10 år

I går hade jag förmånen att tillsammans med Mauritz Danielsson, konsortiechef på Ladokkonsortiet hälsa välkommen till NUAK:s tionde konferens. UHR och Ladok är gemensamt ansvariga för konferensen som vänder sig till verksamma inom studieadministrationen på landets lärosäten. I år hålls konferensen i Stockholm och vartannat år på något lärosäte ute i landet.

Konferensen lockade i år 560 deltagare från landets samtliga lärosäten men också från andra myndigheter som till exempel CSN. NUAK har blivit en viktig mötesplats för de som arbetar med olika studieadministrativa uppdrag. Under konferensdagarna finns möjlighet att fördjupa sig i olika frågeställningar som berör ens egen profession.

En gemensam nämnare är de fyra föreläsningar som äger rum i plenum. Även här täcks ett stort område in med föreläsningar kring ny förvaltningslag av professor Olle Lundin till Studieadministratören och etikens roll av professor Tomas Brytting och Administration och studenter i ett sammanhang av professor Maria Wedel.

Jag hoppas att NUAK finns kvar många år till och att konferensen fortsätter att locka många deltagare. Ett stort tack till alla som arrangerade NUAK 2018.

.