Kontaktseminarium i Argentina

Under nästa vecka leder jag en delegation om 30 personer till Argentina. Syftet med resan är att stärka relationerna på lärosätesnivå mellan Argentina och Sverige men också med Paraguay och Uruguay. Sverige har en lång tradition att samarbeta med Latinamerika och redan 1834 öppnade Sverige till exempel sitt första konsulat i Buenos Aires. I mera modern tid har Sverige genom regeringen velat stärka våra relationer med Sydamerika i allmänhet och med Argentina i synnerhet genom att ett ”joint statement” signerades av våra båda länder 2017. Utrikesminister Wallström tog 2018 sedan initiativ till en handlingsplan för ett utvidgat samarbete med Sydamerika. Det kändes därför naturligt att årets kontaktseminarium förlades till Argentina.

Detta är det tolfte kontaktseminariet som myndigheten eller dess föregångare arrangerar. Tidigare kontaktseminarier har framförallt genomförts med länder som gränsar till EU. Det första seminariet utanför vårt närmaste område ägde rum 2015 och resan gick då till Colombia och Peru. Detta kontaktseminarium är förlagt till Buenos Aries men Paraguay och Uruguay finns också representerat i programmet.

Programmet ger möjlighet för lärosätena att etablera kontakt med kollegor i de  tre utvalda länderna i Sydamerika för att gemensamt utröna möjligheterna till mer långsiktiga överenskommelser. Idag har svenska lärosäten relativt få överenskommelser med dessa länder. Min förhoppning är att denna resa kan leda till fler bilaterala överenskommelser.

Jag är glad att ett tiotal svenska lärosäten hörsammat inbjudan och jag ser framemot att resultatet av resan kan bidra till ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Argentina, Paraguay och Uruguay.