Högskoleprovsfusket

Idag, fredagen den 26 oktober, väcker Ekobrottsmyndigheten åtal för brott rörande organiserat fusk vid högskoleprovet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det var i samband med högskoleprovet i april i år som Ekobrottsmyndigheten genomförde ett större tillslag i Norrköping men också på andra platser i landet.  Ekobrottsmyndighetens intresse i frågan handlar om att de ligor som erbjuder fuskhjälp tjänar stora pengar svart. Enligt SVT:s Doldredaktion omsätter fusket miljontals kronor varje år. Fuskligorna har varit välorganiserade och fram till i våras har de helt öppet annonserat sina tjänster i sociala medier. Det tillslag som Nationella insatsstyrkan gjorde i Norrköping avslöjade en sambandscentral som levererade svar till 70 fuskare som var och en hade betalt upp till 170 000 kronor för fuskfacit.

Sedan skärpta regler infördes 2016 är nu alla former av fusk på högskoleprovet straffbara och UHR anmäler alla misstänkta fall som upptäcks. Flera av dessa fall har lett till fällande domar för brottet ”osann försäkran”. Det finns nu också åtal där brottet skärpts till ”grov osann försäkran” vilket vid en fällande dom kan leda till upp till två års fängelse. Högskoleprovet är ett viktigt urvalsinstrument och UHR arbetar kontinuerligt med att utveckla provet och motverka fusk. Som ett ytterligare led i att motverka fusk tillsatte regeringen i augusti en utredning som ska utreda förutsättningarna att ge provvakter rätt att visitera provdeltagare och garantera sekretess för personer som lämnar tips om fusk. UHR ingår i utredningens referensgrupp.

Däremot har det varit svårt för att inte säga omöjligt för UHR att komma åt ligorna. Tack vare Ekobrottsmyndighetens och polisens arbete har scenbilden kraftigt förändrats.  Vid pressträffen idag kommer Ekobrottsmyndigheten att presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om utredningen och de brott som åklagaren påstår har begåtts. UHR kommer att uppmärksamt följa Ekobrottsmyndighetens fortsatta arbete.