UHR:s omlokalisering till Visby redovisad till regeringen

Sedan den 1 september har UHR ytterligare 15 anställda placerade på Visbykontoret. Därmed har verksamhet omlokaliserats enligt det uppdrag myndigheten fick från regeringen den 31 augusti 2017.

I uppdraget till UHR skulle 15 årsarbetskrafter omlokaliseras från Stockholm till Visby. Myndigheten hade sedan tidigare 16 medarbetare på Gotland från Avdelningen för internationellt samarbete. Lokaliseringen skulle enligt beslutet vara genomförd senast den 1 september i år.

Under processen fattade styrelsen beslut om att ytterligare en avdelning, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, skulle placera verksamhet på Visbykontoret. Efter intensiva rekryteringsprocesser under våren och sommaren kan jag nu konstatera att arbetet har gått bra. Alla medarbetare på den nya enheten är nu på plats. Tyvärr var det inte möjligt att samlokalisera de två avdelningarnas respektive enheter från 1 september men nytt hyreskontrakt är tecknat och jag räknar med att alla ska vara samlade i gemensamma och renoverade lokaler i början av det nya året. Omlokaliseringen har inte medfört några uppsägningar på UHR. Två anställda som berörts har valt att söka annan anställning och övriga har fått andra arbetsuppgifter vid myndighetens Stockholmskontor.

Det är med stolthet jag konstaterar att UHR och berörda chefer och medarbetare har genomfört omlokaliseringen enligt regeringens tidplan.