Internationaliseringsdagarna i Uppsala

Årets Internationaliseringsdagar #IDA2018 ägde i år rum på Uppsala universitet. Konferensen lockade rekordstort intresse och trots att vi bytte till en större lokal fanns många på väntelista. Utgångspunkt för programmet var Internationaliseringsutredningen – från strategisk agenda till handling.

Agneta Bladh, regeringens särskilda utredare, inledde med en exposé över förslagen i Internationaliseringsutredningens slutbetänkande som lämnades till regeringen och högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson så sent som i förra veckan. Därefter följde fyra längre pass som relaterade till några av de nationella mål som Agneta Bladh föreslog i sitt delbetänkande.

Det första passet handlade om målet att internationalisering präglar styrningen vid lärosätena och inleddes av Jonas Hafström, ordförande vid Lunds universitet. I de följande passen blev presentationerna än mer konkreta och hands on. De kom att handla om allt från hur olika lärosäten utvecklar nya lärandemål för till exempel interkulturell kompetens till hur studenter och anställda kan inspireras att delta i utbyten eller i andra internationella sammanhang. Många intressanta projekt från olika lärosäten presenterades och medarbetare vid UHR bidrog med presentationer av olika rapporter bland annat Det akademiska värdet av mobilitet.

Det sista passet handlade om hur internationalisering kan utvärderas och vi fick lyssna till både ett nederländskt och ett svenskt projekt. De flesta känner nog att just utvärdering av området kan vara svårt men dessa presentationer gav många tankar om hur det kan göras.

Konferensens avslutande talare Jan Eliasson har en mångårig internationell karriär bakom sig som bland annat ambassadör, utrikesminister och biträdande generalsekreterare i FN. Jan Eliasson målade med de breda penseldragen om internationaliserings betydelse för världsfreden och hur de goda krafterna nu måste mobilisera, inför ett ivrigt lyssnade auditorium. Han talade om vikten av internationella utbyten som han tycker borde vara obligatoriskt, och för det fick han en rungande applåd. Han talade om Agenda 2030 som både en roadmap, en toolbox och ett survival kit och där han tycker att akademin måste bidra än mer till målen. Jan Eliasson avslutade med att det inte är bara Sverige i världen utan också världen i Sverige. Jan Eliassons tal lämnade ingen oberörd.

Det har varit två innehållsrika dagar med fina presentationer. Planeringskommittén med medarbetare från UHR och Uppsala universitet har gjort ett utmärkt jobb under Sandra Arnborgs ledning.

Nästa år ses vi i Göteborg den 5 och 6 november när Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet tillsammans med UHR ska planera nästa års konferens. Välkomna!