UHR inbjuden till Utbildningsutskottet

Idag var jag och fyra av mina medarbetare inbjudna till Utbildningsutskottet för att under trettio minuter övergripande berätta om UHR:s verksamhet samt svara på frågor.

Många av ledamöterna är nya i utskottet sedan valet men det var också många kända ansikten. Efter min inledande presentation fick vi många initierade frågor. Flera handlade om högskoleprovet, andra handlade om antagning i allmänhet och till lärarutbildningen i synnerhet.

Vi berättade om våra stora bedömningsverksamhet i mer detalj under frågestunden. Det är en imponerande verksamhet och cirka 19 000 utländska examina bedöms varje år vilket möjliggör för dessa personer att antingen bedriva studier i Sverige eller söka ett arbete. Det enda ansvarsområdet som vi inte fick några frågor om var inom den internationella verksamheten. Jag noterade det avslutningsvis genom att lyfta området och att jag hoppades att utskottet stödjer vårt arbete med att få fler att åka ut på olika mobiliteter.

Jag passade också på att bjuda in Utbildningsutskottet till UHR.

Foto: Roger Haddad, vice ordförande i UbU