Styrelseseminarium och styrelsemöte 27 november

Igår var alla medarbetare inbjudna till ett styrelseseminarium – UHR insikt – om lärosätenas organisationskultur. Idén till seminariet fick jag i somras och då var min tanke att seminariet skulle uppmärksamma att flera i myndighetens styrelse skulle lämna sitt uppdrag efter sex år. Nu blir det kanske inte så men det är en annan historia.

Seminariet som lockade cirka 85 UHR:are till Skandiabiografen inleddes med att styrelsens ordförande P-O Rehnquist presenterade sin syn på de organisationskulturer som finns vid lärosätena och därmed de spänningsfält som högskoleledningarna måste förhålla sig till, dvs. kollegiala, förvaltnings- och företagskulturen. Dessa kulturer finns säkert att känna igen även på UHR sa P-O. Därefter responderade tre ledamöter i styrelsen på denna inledning: Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, fd prorektor, professor Berit Kjeldstad, NTNU, Norge och Jacob Adamowics, ordförande i SFS. Det blev ett intressant och förhoppningsvis lärorikt seminarium för alla som deltog.

På eftermiddagen sammanträdde styrelsen och första punkten var information av Riksrevisionen med riksrevisor Helena Lindberg i spetsen kring den effektivitetsstudie som ska publiceras i december och som behandlar reformen bakom UHR:s och UKÄ:s tillkomst. Enligt de preliminära resultaten förefaller revisionen vara överlag positiv till att reformens intentioner uppnåtts.

I övrigt diskuterade styrelsen bland annat högskoleprovet och en del av de regeringsuppdrag UHR fick i somras.