Tolv mister sina resultat på högskoleprovet

UHR fick i slutet av oktober ta del av uppgifter i Ekobrottsmyndighetens förundersökning om misstänkta fuskare  högskoleprovet. Efter analys av de aktuella provsvaren har UHR nu beslutat att återta resultaten för tolv personer som skrev högskoleprovet hösten 2016.

Sedan Ekobrottsmyndighetens förundersökning blev offentlig den 26 oktober i år har UHR noga granskat provmaterialet från de personer som misstänktes ha anlitat HP-hjälpen vid högskoleprovet hösten 2016. UHR har även kontaktat de berörda provdeltagarna och gett dem tillfälle att yttra sig – rättssäkerheten är viktig.

UHR:s sammantagna bedömning är att dessa provdeltagare har vilselett vid högskoleprovet varför UHR inte kan godkänna provresultaten.

UHR har kontaktat de sju universitet som sedan 2017 har antagit dessa provdeltagare till högskoleutbildning och där beslutet om antagning grundats på det högskoleprovsresultat som nu återtagits. Om provdeltagarna fortfarande går kvar på sina utbildningar kan respektive lärosäte ta tillbaka beslutet om antagning. Det innebär att provdeltagaren blir av med sin utbildningsplats.

Det har gått mer än två år sedan dessa tolv personer skrev högskoleprovet vilket innebär att preskriptionstiden gått ut. UHR kan därför enbart återta deras resultat på högskoleprovet, inte ta beslut om att stänga av dem från att skriva provet på nytt de kommande två åren.

Det finns ytterligare personer i Ekobrottsmyndighetens förundersökning som är misstänkta för att ha vilselett vid högskoleprovet. UHR fortsätter att granska materialet och planerar att ta beslut om åtgärder i början av det nya året.

Den 10 januari ska Norrköpings tingsrätt meddela domarna för de 23 provdeltagare som åtalats för osann försäkran vid högskoleprovet våren 2018. Åklagaren har yrkat på stränga fängelsestraff. UHR avvaktar dessa domar innan myndigheten tar beslut om att återta resultat på högskoleprovet och två års avstängning från kommande provtillfällen.

Jag har sagt och skrivit det tidigare men det tål att upprepas: Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt. Att tränga sig före och ta utbildningsplatser från andra som förtjänat dem på ett ärligt sätt är omoraliskt eftersom de sökande inte konkurrerar på lika villkor. UHR hyser gott hopp om att alla misstänkta fuskare kommer att åtalas och UHR fortsätter att polisanmäla allt misstänkt fusk.