2019 har inletts

I slutet på december fattade regeringen beslut om förordnande av ledamöter till UHR:s styrelse. Några av ledamöterna i styrelsen har suttit sedan myndigheten bildades 2013 och skulle enligt gängse principer blivit ersatta av nya ledamöter. Något sådant beslut har övergångsregeringen inte kunnat fatta. Det innebär att vissa tidigare ledamöter har fått kortare mandatperiod t.o.m. den 30 april 2019 och den andra gruppen nedan har fått förordnande på tre år t.o.m. den 31 december 2021. Det innebär att styrelsen har följande sammansättning:

P-O Rehnquist, ordförande
Thomas Hagnefur, f.d. utredare
Berit Kjeldstad, professor
Kent Waltersson, universitetsdirektör

Peter Aronsson, rektor
Daniel Lindblom, student
Matilda Strömberg, student

Myndighetschefen ingår enligt myndighetsförordningen i styrelsen.

Jag hälsar nya och tidigare ledamöter välkomna till styrelsearbetet och till att bidra till UHR:s fortsatta utveckling.

Nästa vecka öppnar anmälan till högskoleprovet. Anmälningsperioden är 15 januari t.o.m. 1 februari 2019. Provdagen är den 6 april. Högskoleprovet, som är ett urvalsinstrument, ger en ytterligare möjlighet att bli antagen när det finns fler sökanden än studieplatser. Oavsett måste alla ha den behörighet som krävs för den sökta utbildningen för att kunna bli antagna.

På tal om högskoleprovet kommer under januari månad tingsrätten i Linköping att avkunna dom i det uppmärksammade fallet med den liga som låg bakom det systematiska fusket på högskoleprovet och som avslöjades av Ekobrottsmyndigheten och polisen i april förra året.

2019 är definitivt igång!