Första mötet i UHR:s rektorsråd

Idag har jag hälsat UHR:s rektorsråd välkommen till sitt första möte. Det blev ett intressant och givande möte som byggde både på information av mig kring UHR:s uppdrag i stort och särskilda genomgångar i specifika sakfrågor bland annat internationella frågor och de regeringsuppdrag som myndigheten fick under 2018.

Rektorerna bidrog med sina perspektiv och de utmaningar de har inom till exempel det internationella området. De olika tillträdesfrågorna som utreds på myndigheten som viktade högskoleprovresultat väckte stort intresse.

Rektorerna konstaterad att UHR:s verksamhet i många stycken är strategisk för lärosätenas ledningar men att det inte varit helt uppenbart tidigare. Deras bedömning precis som min egen är att UHR ska vara representerad i alla de möten som rektorerna har inom ramen för SUHF och där UKÄ också deltar. Den frågan hade jag redan lyft med Anders Söderholm så det kändes bra.

Jag planerar att träffa rektorsrådet tre gånger per år. Nästa möte planeras till i början av maj.

Sara Arrhenius, KKH; Håkan Pihl, HKr; Birgitta Bergvall-Kåreborn, LTU. Eva Wiberg, GU deltog på telefon. Anders Fällström, MiU är utsedd från 1 februari.

Sara Arrhenius, Håkan Pihl, Karin Röding, Birgitta Bergvall-Kåreborn