Viktiga möten avslutar veckan

Idag har jag och medarbetare genomfört tre viktiga möten med antingen externt deltagande eller på extern plats.

Det första var det återkommande samverkansmötet mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och UHR. Förutom information om aktuella frågor på UHR diskuterades de avgifter som myndigheten tar ut av lärosätena för olika tjänster. Det är alltid bra att diskutera dessa innan UHR:s styrelse fattar beslut. SUHF gör, inspirerade av UHR, dessutom en översyn av lärosätenas roll i den gemensamma antagningen. Bägge parter har förhoppning om en än mer effektiv process och med nya synergier i sikte.

Senare på förmiddagen fick jag och medarbetare möjlighet att informera och diskutera ett regeringsuppdrag med statsrådet Matilda Ernkrans och tjänstemän på Utbildningsdepartementet. Ett bra och inspirerande samtal.

På eftermiddagen träffades UHR:s Rektorsråd för sitt andra möte. På dagordningen stod bl.a. information om hur den svensk-engelska ordboken tas fram, arbetet med universityadmissions och några specifika internationella frågor. Rektorerna är engagerade i sakfrågorna och de blir därmed också viktiga vidareinformatörer för UHR:s verksamhet. För mig är det dessutom ovärderligt att få fem rektors synpunkter på för oss viktiga sakområden.

En bra avslutning på den här veckan!