En intensiv vår går mot sitt slut

Så här dagarna före midsommar är det dags att summera vårens arbete och därmed min andra termin som generaldirektör. Jag vill gärna inleda med en del av alla de samarbeten som UHR har med omvärlden och som är både viktiga och ger betydelsefull input till verksamheten. Det gäller bland annat samarbeten med gemensamma konferenser bland annat Nationella minoriteter och högskolan (7 maj) tillsammans med SUHF och Skolan möter världen (17 maj) som är den årliga nationella skolkonferensen om lärande för hållbar utveckling tillsammans med Sida. Härutöver har en rad andra seminarier och konferenser genomförts under våren. UHR samarbetar kontiunerligt med SUHF i flera arbetsgrupper och i den mer övergripande samrådsgruppen mellan våra båda organisationer är Stefan Bengtsson, vice ordförande i SUHF och rektor för Chalmers, ordförande och jag vice ordförande. Alla dessa kontakter är av stor betydelse för flera av UHR:s verksamheter.

Mitt nyinrättade rektorsråd  skapar goda möjligheter för nyttiga inspel till myndighetens verksamhet och rådets ledamöter kan utgöra viktiga vidareinformatörer. I rådet ingår fem rektor: Sara Arrhenius, KKH; Birigtta Kåreborn-Bergvall, LTU; Anders Fällström, MiU; Håkan Pihl, Hkr och Eva Wiberg, GU. Jag är glad och tacksam att de ställt sig till förfogande till detta nya initiativ.

Under våren har UHR arbetat med ett antal olika regeringsuppdrag; några som berört antagningsverksamheten har varit särskilt utmanande såsom förslag på högre krav för särskild behörighet och viktning av högskoleprovet. I det sistnämnda uppdraget körs piloverksamheten i skarpt läge. Inom främjandeverksamheten har det bland annat handlat om att sprida goda exempel på lärosätenas användning av lokalt beslutade urval, lärosätenas arbete mot diskriminering av studenter med funktionsnedsättning och lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier.

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj besökte jag en skola som arbetar framgångsrikt med skolambassadörer för EU. Det gjorde jag tillsammans med EU-ministern, Hans Dahlgren. UHR fanns också på plats på Centralstationen under hela Europadagen tillsammans med Europahuset och dessutom anordnades en filmtävling – #elevertipsarEU – för grund- och gymnasieskoleelever.

Eftersom nya medel har tilldelats Erasmus+, har UHR genomfört insatser för att få fler att ta vara på denna möjlighet till utveckling genom internationella utbyten och samarbeten. I vår har jag fått en närmare inblick i det gedigna arbete som görs kring urval av ansökningar till olika så kallade key actions.

Inom bedömningsverksamheten har, förutom sedvanlig handläggning av inkommande ärenden, ett viktigt utvecklingsarbeten skett med såväl e-utlåtanden som lansering den 7 maj av Bedömningstjänsten. Detta arbete leder till förenkling och effektivisering både för dem som nyttjar våra tjänster och för det interna arbetet. I Bedömningstjänsten jämförs 36 länders utbildningssystem med det svenska. Jag räknar med att ytterligare 15 länder ska kunna finnas med i tjänsten vid årsskiftet.

Presstjänsten arbetar intensivt med kommunikationen av alla UHR:s uppdrag och övrig verksamhet. Under våren har det som vanligt varit mycket pressaktivitet kring högskoleprovet och det fortsätter. UHR fortsätter att fatta beslut om återtagande av provresultat vilket gjordes senast idag och fler beslut kommer.

UHR:s vision är: Utbildning, utbyte, utveckling –  för alla som vill vidare. För mig visar detta axplock av aktiviteter att myndigheten och medarbetarna ”lever” visionen också till vardags.

Njut av juninatten och glad midsommar!