Höstliga tecken!

Sommaren börjar gå mot sitt slut även om förstås augusti också är en sommarmånad. De årligt återkommande tecknen på att hösten närmar sig återfinns i Universitets- och högskolerådets (UHR) nyhetsflöde, i korthet sammanfattat nedan.

I början på augusti publicerades på Antagning.se resultatet av det andra urvalet för antagning till höstens högskoleutbildningar. Totalt är 246 665 personer antagna till minst en utbildning. Jämfört med förra året är det en ökning med tre procent eller 7 280 personer – antalet antagna vid det andra urvalet höstterminen 2018 var 239 385. Det finns fortfarande möjlighet att efteranmäla sig till vissa program och kurser. På Antagning.se visas de utbildningsplatser som är öppna för sen anmälan.

Den 15 augusti öppnade anmälan till högskoleprovet. Anmälan stänger den 2 september. Högskoleprovet ger en ytterligare möjlighet utöver betygen att bli antagen till en högskoleutbildning under förutsättning att den sökande uppfyller kraven på behörighet. UHR genomför provet tillsammans med 21 universitet och högskolor på cirka 120 orter runt om i landet. Högskoleprovet äger rum söndagen den 20 oktober.

I dagarna kom också ansökningsstatistiken till vårens internationella utbildningar vid landets lärosäten. Glädjande nog ökar antalet sökande med fem procent till internationella kurser och program på grundnivå och med 34 procent till masterprogrammen. Totalt har åtta lärosäten fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2019.

Fyra av de nio lärosäten som erbjuder internationella kurser och program på grundnivå vårterminen 2020 har fått fler sökande i första hand jämfört med i våras: Högskolan Väst, Stockholms universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Halmstad.

Fyra av åtta lärosäten som erbjuder masterprogram i vår har fått fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2019: Högskolan Kristianstad, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Efter en som jag hoppas skön och avkopplande sommar börjar nu olika höstliga tecken i det svenska utbildningslandskapet att skönjas. Snart dags att köra igång höstterminen 2019 inte bara på landets skolor utan också på landets universitet och högskolor.