UHR-dagen

Varje år i augusti samlas alla medarbetare på Universitets- och högskolerådet (UHR) för en gemensam dag – så även i år! Den röda eller snarare lila tråden för årets konferens var UHR:s vision: Utbildning, utbyte, utveckling – för alla som vill vidare. Alla externa talare fick i uppdrag att reflektera över vilket av de tre orden som de särskilt ville lyfta fram.

Dagen inleddes med att jag gjorde en snabb överflygning kring myndighetens fem verksamhetsområden och vilken utveckling som varit kring dessa under det gångna året. Och det är mycket! Jag fick också frågan av våra två duktiga interna moderatorer Fanny Labory och Sophia Hansson Ridman vilket ord jag tycker är viktigast och trots att jag tycker att orden i visionen ger uttryck för en helhet anser jag att utbildning är det viktigaste. Jag ser det som basen för allt.

Efter en genomgång av den genomlysning av UHR:s verksamhet som Robert Hemmingsson och kollega gjort på mitt uppdrag var expeditionschefen på Utbildningsdepartemtentet, Katarina Back, nästa talare. Katarina talade kring myndighetsstyrning i vida termer och hon betonade såväl regeringens, Regeringskansliets och myndighetsledningens olika roller och ansvar. En bra genomgång och påminnelse om hur landet styrs. Katarina betonade i slutet på sin presentation UHR:s betydelse för Sveriges utveckling. ”Känn stolthet över ert viktiga arbete!”, uppmanade Katarina oss.

Nästa programpunkt handlade om digitalisering och hur det påverkat och kommer att påverka våra liv såväl professionellt som privat. Punkten inleddes med avdelningsspecifika och avdelningsövergripande presentationer – av högsta klass – kring de utvecklingsprojekt som UHR redan genomfört och de projekt som identifierats och som sinom tid kommer att genomföras. Åsa Zetterberg, nu VD för IT&Telekomföretagen och tidigare regeringens första Chief Digital Officer, var nästa talare. Åsa visade att Sverige ligger väl till avseende digitalisering men vi kan inte luta oss tillbaka. Utvecklingen går fort oavsett vi vill det eller ej. Åsa underströk vikten med ett tydligt verksamhetsperspektiv när nya tjänster utvecklas. Åsa var också imponerad över de tjänster som UHR utvecklat. Hon avslutade med att uppmana oss och de medarbetare som deltar i myndighetssamverkan kring digitalisering att berätta om våra framsteg eftersom vi ligger långt framme i den statliga sfären. Inte oväntat var Åsas viktigaste ord i visionen – utveckling.

UHR:s ansvariga statsråd Matilda Ernkrans och hennes presentation fokuserade på regeringens utbildningspolitiska prioriteringar: kompetensförsörjning, investering i kunskap och trygga högskolor för ett starkt samhälle. Statsrådet tog också många frågor från våra medarbetare, men på frågan vad som händer och när det händer med Agneta Bladhs Internationaliseringsutredning fick vi inget svar. Den utredningen påverkar självklart UHR:s verksamhet om förslagen genomförs. Båda våra talare från Utbildningsdepartementet lyfte ordet utbildning som viktigaste ordet i visionen.

Sista talare för dagen var UHR:s nya ordförande Catharina Elmsäter Svärd, till vardags VD för Sveriges byggindustrier och tidigare bland annat statsråd. Catharina valde att elaborera kring ordet Utbyte, vilket var kul eftersom det betydde att de tre U-orden fanns med som viktiga ord under dagen. Catharina talade sedan om hur hon ser på sitt och styrelsens uppdrag och relationen till mig som generaldirektör och mitt uppdrag. Catharina betonade också UHR:s roll att bidra till det övergripande målet att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Jag ser framemot ett gott samarbete med vår nya ordförande.

Ett stort tack till alla som bidrog till en lyckosam UHR-dag. Dagen levde väl upp till visionen med utbildnings- och utvecklingsinslag och med stora möjligheter till utbyten av tankar med kollegor och externa presentatörer – för alla som vill vidare!

Catharina Elmsäter Svärd, Matilda Ernkrans, Karin Röding