Invigning av kontoret i Visby

I fredags var det dags att officiellt inviga UHR:s nya kontor i Visby. Redan i maj flyttade de båda enheterna in på Artillerigatan 33 i nya gemensamma lokaler. Den nya enheten, Enheten för analys och uppföljning av internationella frågor, etablerades 1 september 2018 och flyttade då in i tillfälliga lokaler på Artillerigatan medan Globala enheten inom Internationella avdelningen blev kvar på Hamnplan. Den enheten har varit etablerad i Visby sedan 2008 och då som en del av Internationella programkontoret. Den etableringen var också resultatet av ett regeringsbeslut precis som etableringen av den nya enheten. Det beslutet togs i augusti 2017.

Nu när båda verksamheterna är i full verksamhet var det alltså dags för den officiella invigningen. Jag var glad att både ansvarigt statsråd Matilda Ernkrans och landshövding Anders Flanking hade accepterat min inbjudan att förrätta invigningen i närvaro av medarbetare och viktiga samverkansparter. Efter min välkomsthälsning fick statsrådet ordet och hon betonade vikten av statliga närvaro i hela landet och då inte minst på Gotland som har en relativt låg andel statligt anställda. Statsrådet avslutade med att lyckönska UHR till de nya fina lokalerna med förhoppning om att arbetsglädjen ska spira så att den viktiga verksamhet som UHR bedriver kan fortsätta att utvecklas. Landshövdingen betonade också vikten av den statliga närvaron som en förutsättning för bland annat ökat företagande på ön.

Därefter blev det dags att klippa det lila invigningsbandet som de båda enhetscheferna Victoria Palmgren och Sanna Palomaa symboliskt höll fram, följd av en fin fanfar framförd av lärare vid Kulturskolan.

Jag avslutade med mina förhoppningar om konsolidering och fortsatt utveckling av verksamheten i Visby och i en anda av stark samverkan mellan de båda enheterna. Sedan minglade inbjudna gäster med medarbetare från UHR med möjlighet att lära mer om vår verksamhet – för alla som vill vidare!

Karin Röding, Matilda Ernkrans, Anders Flanking
Medebys messingskvartett spelar
Matilda Ernkrans tillsammans med UHR medarbetare
Anders Flanking och Karin Röding