Högskoleprovet genomfördes på 120 provorter

Igår klockan 16.30 avslutades höstens högskoleprov utan några större rapporterade incidenter. UHR har publicerat frågorna på Studera.nu idag, på onsdag 23 oktober publiceras facit.

Hur många av de nära 52 000 anmälda som verkligen skrev provet står klart den 26 november när provresultaten publiceras. Bortfallet brukar vara tio procent så prognosen är att cirka 47 000 skrev provet under söndagen.

Det är en omfattande insats som görs runt om i landet när provet genomförs. Jag vill tacka alla som har bidragit till att genomföra provet inte minst alla de personer som de 21 lärosätena har på plats i de många lokalerna där provet skrivs. Provet genomförs också på fem orter utomlands.

I dag läggs provfrågorna ut och på onsdag kommer svaren att publiceras. Den 26 november kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten.

Kontinuerligt görs förändringar allt i syfte att förhindra fusk. Till gårdagens prov hade UHR tagit fram två versioner av det första provpasset, med olika frågor. Avsikten var att försvåra och avslöja eventuellt fortsatt brottslig verksamhet där ligor skickar svar på frågorna via mobil till provfuskare.

Sedan tidigare har det varit känt att det så kallade kontrollpappret tagits bort. Det fyller inte längre någon funktion eftersom provdeltagarna numera kan se sina svar den 26 november. Dessutom kan provledarna fokusera på svarshäftet och får mer tid att övervaka provet.  

I dagarna skickar UHR in sitt remissvar på utredningen Kontroller vid högskoleprovet (SOU 2019:37). Myndigheten kommer bland annat att stödja det nya förslaget med att använda radiovågsdetektor.

Att värna högskoleprovets genomförande är att skydda ett av många viktiga välfärdssystem i landet. Det avser UHR att fortsätta att göra tillsammans med andra myndigheter. I gårdagens Rapport sa en av de som skrev provet i en intervju att han absolut inte ville fuska – ”Dessutom verkar de ha bra koll”. Det är den ambitionen vi har.

Se inslaget i Rapport (inslaget börjar cirka 10 min 18 sek in i sändningen).