Internationella dagarna i Göteborg

I år har UHR genomfört de årliga IDA-dagarna tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet. Temat i år var Hållbar internationalisering som många lyfte som ett tänkbart tema vid förra årets konferens. Det var ett tema som lockade det största deltagandet någonsin.

Fokus låg på hur internationalisering kan bidra till att skapa hållbar utveckling och därmed bidra till Agenda 2030 och till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Professor Pam Fredman tillika ordförande i International Association of Universities (IAU) inledde de bägge dagarna. Även om det finns orosmoln runt om i världen underströk Pam Fredman i slutet på sin presentation vilken betydelse akademin och studenterna har för att bidra till Agenda 2030:s övergripande mål: bekämpa extrem fattigdom, minska orättvisor, främja fred och lösa klimatkrisen.

Många fina och intressanta bidrag fick vi lyssna till under de två dagarna och avslutningsvis fick vi lyssna till Sveriges förenade studenters ordförande Matilda Strömberg som också underströk internationaliserings betydelse för Sverige och världen.

I går fick jag också äran att dela ut utmärkelsen Årets Erasmus+ aktör – i år till ett lärosäte. UHR:s externa jury hade bland annat bedöma aktivt och innovativt arbeta med att öka antal studentutbyten, ledningarnas engagemang och ett inkluderande förhållningssätt. Juryns beslut blev Uppsala universitet som bäst mötte de uppsatta kriterierna. Ett stort grattis till alla på Uppsala universitet som bidragit till detta fina resultat!

Nästa år i november ses vi på KTH!