Årets sista styrelsemöte

I går hölls UHR:s sista styrelsemöte för 2019. Det är en engagerad styrelse med ordförande VD Catharina Elmsäter-Svärd i spetsen. På dagordningen fanns bland annat två verksamhetspresentationer från Systemförvaltning och systemstöd samt Antagning och studentstöd. Berörda avdelningschefer visade på hur nära dessa både avgiftsfinansierade verksamheter fungerar tillsammans och vad det betyder för våra uppdragsgivare och inte minst för de sökande.

Styrelsen fick en ekonomisk och verksamhets rapportering efter tertial två. Prognosen ger vid handen att UHR kommer att ha en ekonomi i balans vid årsskiftet. Det är en omfattande insats som gjorts på myndigheten och där alla bidragit. På styrelsen tackade jag därför alla som gjort detta resultat möjligt och det gör jag med glädje igen genom denna kanal.

Den strategiska inriktningen för 2020 och som ska understödja UHR:s vision bygger på tre begrepp: effektivitet, digitalisering och kvalitet. När en ny styrmodell finns på plats under 2020 kommer styrelsen att fatta beslut om en långsiktig strategi.

Mötet avslutades med en avrapportering av det egeninitierade uppdraget att digitalisera högskoleprovet. Många fördelar, en hel del utmaningar inklusive den ekonomiska insatsen. Men vägen framåt måste vara digital menar jag och styrelsen.

UHR:s ordförande berättar i bifogad länk om viktiga frågor från styrelsemötet men också vad som åstadkommits i myndigheten. Det vill jag gärna bjuda på. Håll till godo!

https://youtu.be/KUnpRH7Oyv8?rel=0