Året som gått och ett nytt decennium står för dörren

Snart kan vi lägga ytterligare ett år till handlingarna och blicka framåt mot 2020 och därmed också ett nytt decennium.

2019 är mitt andra år som generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Det har inneburit en hel del arbete internt för att styra upp olika processer samtidigt som verksamheten inom myndighetens fem huvudsakliga områden utvecklats. Jag vill passa på att ge några axplock av vad som hänt under 2019.

Inom antagning och systemförvaltning, som är vårt stora uppdrag där ca 800 000 ansökningar till högskolan på ett automatiserat sätt tas om hand årligen, har en AI-process utvecklats. Det underlättar i en av våra många antagningsprocesser och särskilt roligt är det för mig med min bakgrund i högskolan att grunden för detta utgår från ett examensarbete av några studenter vid Umeå universitet. Jag är stolt över att UHR kör en AI-process i skarpt läge.

Bedömningsverksamheten som erkänner utländska utbildningar och examina, ca 20 000 ärenden per år, har under året infört elektroniska utlåtanden och dessutom lanserat den så kallade Bedömningstjänsten på UHR.se. I tjänsten jämförs 36 länders kvalifikationer och examina med svenska motsvarigheter. Denna tjänst underlättar för så väl personer med utländska kvalifikationer som för arbetsgivare. Självklart finns utlåtandeverksamheten kvar men i vissa fall kan det räcka med att veta vad en utländsk utbildning betyder i det svenska utbildningssystemet.

Inom den internationella verksamheten arbetar vi med att möjliggöra för hela utbildningskedjan att ta tillvara de möjligheter som olika mobilitetsprogram ger. Det gäller NordPlus och Eramsus+ men självfallet även de Sida-finansierade programmen. UHR bidrar också med att på olika sätt påverka utformningen av det nya Erasmus+ programmet vars nya programperiod startar 2021 och gäller i sju år.

Inom myndighetens analysfunktion har flera intressanta rapporter publicerats och den jag särskilt vill lyfta är den som behandlar sexuella trakasserier i högskolan; ett regeringsuppdrag som UHR fick i anslutning till #metoo-rörelsen 2017. Rapporten har resulterat i att jag och medarbetare blivit inbjudna till olika konferenser runt om i landet.

Strax är det dags att stänga böckerna för innevarande år och jag ser framemot att fortsätta att arbeta för att uppfylla UHR:s vision: Utbildning, utbyte, utveckling – för alla som vill vidare i kombination med styrelsens övergripande prioritering kring effektivisering, digitalisering och kvalitet. Verksamhetens utveckling under 2020 kommer därför att präglas av dessa ledord.

God Jul och Gott Nytt År!

Karin Röding
Generaldirektör