Ett utbildningspaket som också inkluderar UHR

I går presenterade finansministern och samarbetspartierna ett stort åtgärdspaket till följd av pandemin orsakad av Covid-19. En del av innehållet berör utbildningsväsendet, vilket är bra. Sverige har under många decennier när tiderna varit svåra ofta investerat i utbildning. Skälen har nästan alltid varit att olika sorts utbildning allt från omställning till kompetensutveckling – kan bidra till att landet står bättre rustat när krisen är över. Denna kris är dock inte lik någon annan i modern tid.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/satsningar-inom-utbildningsomradet/

I länken går att läsa vilka satsningar som presenterades igår. Låt mig här fokusera på den högre utbildningen. Det innebär bland annat att regeringen bedömer att det på grund av det rådande läget finns ökat behov av högre utbildning. Regeringen ger därför lärosätena i uppdrag och tillför resurser att öka antalet studenter både till höstens antagning 2020 och till 2021.

Vidare ges lärosätena i uppdrag att anta fler studenter till sommarens bortåt 400 sommarkurser. UHR har i dialog med Utbildningsdepartementet argumenterat för att en sådan satsning bör kunna hanteras utan att riskera höstens antagning, vilket i dagsläget är såväl lärosätenas som UHR:s främsta prioritet. Till hösten handlar det om att över 500 000 ansökningar ska hanteras och bortåt 300 000 nya studenter ska antas.

Vidare föreslår regeringen riksdagen att UHR ska få ytterligare 10 miljoner kronor bland annat för att kunna hantera en ökad arbetsbelastning till följd av utbyggnaden av antalet platser på sommarkurserna och till höstens antagningar. UHR kommer noga att analysera vilka förväntningar regeringen därutöver har på de nya resurser som föreslås tillföra myndighetens anslag.