Tillträdesreglerna ligger fast

Inför hösten blir det fortfarande en tredjedel av platserna på högskolor och universitet som avsätts för de som söker in med resultat från högskoleprovet, detta trots att vårens högskoleprov ställdes in.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, uttalar sig för Ekot på Sveriges radio efter regeringens beslut den 9 april.

– Vi gör inga förändringar när det gäller urvalsgrupperna, och det är helt enkelt för att det är det mest rättvisa att göra i det rådande läget, säger Matilda Ernkrans.

Regeringen behåller fördelningen att minst en tredjedel av platserna går till sökande med högskoleprov.

– Det är inte lämpligt att göra stora ändringar i reglerna eftersom det ofrånkomligt är så att då skapar man nya orättvisor för andra grupper, säger Matilda Ernkrans.

Det är fortfarande oklart hur det blir med återbetalning till de 70 000 person som betalat anmälningsavgift för det inställda högskoleprovet den 4 april.

– Det får vi återkomma till, när det gäller avgiften till högskoleprovet, säger Matilda Ernkrans.

Det är ett bra besked som statsrådet lämnat. UHR kommer att analysera höstens antagning inom ramen för de regeringsuppdrag myndigheten har att lämna trendrapporter kring antagning till högre utbildning.