Rekordmånga söker högskoleutbildning

Drygt 407 000 personer har anmält sig till höstens högskoleutbildningar när anmälningstiden gick ut vid midnatt – en ökning med 13 procent eller nästan 47 000 personer jämfört med höstterminen 2019. Höstens siffror – de högsta sedan den samordnade antagningen infördes – är en ökning med drygt 16 000 sökande jämfört med den tidigare toppnoteringen hösten 2014.

Att antalet sökande till högskolan ökar kan vara en effekt av coronaviruset och den situation som råder i samhället och på arbetsmarknaden. Det är väntat och positivt att fler väljer att utbilda sig, förkovra sig eller kompetensväxla i tider som dessa. Det innebär att fler människor kommer att kunna stå bättre rustade när konjunkturen vänder uppåt igen.

Bland de utbildningar som får fler sökande finns flera utbildningar inom vårdområdet. Till sjuksköterskeprogrammen ökar antalet sökande med 34 procent eller runt 5 200 personer jämfört med förra höstterminen. Läkarprogrammen har 26 procent flersökande och utbildningarna till biomedicinsk analytiker ökar med 22 procent.

Det är glädjande att fler väljer dessa samhällsviktiga utbildningar och yrken, där det finns en stor efterfrågan på kvalificerade medarbetare. Den som väljer en vårdutbildning har goda utsikter på arbetsmarknaden.

Antalet sökande ökar i alla åldrar, men den största procentuella ökningen syns bland dem som är 19 år och yngre. Nästan 34 900 personer i den ålderskategorin har sökt till högskolan hösten 2020 – en ökning med 28 procent eller nästan 7 700 personer jämfört med förra höstterminen. Det är därför viktigt att slutbetygen från gymnasieskolan kommer in i tid och på rätt sätt genom betygsdatabasen Beda. Det har vi goda förhoppningar om att så kommer att ske genom de kontakter UHR har med SKR och Skolverket.

UHR har bedrivit aktiva kampanjer genom olika kanaler för att nå ut med sista ansökningsdatum. Det har fungerat väl. Sista dygnet kom nästan 70 000 ansökningar in i systemet.

Media har också varit aktiva och jag har haft möjlighet att delta i två olika morgonsoffor och i P1 Morgon idag. Då har jag också kunnat berätta om regeringens satsningar på en permanent utbyggnad av högskolan till hösten och under 2021. Viktiga satsningar när det är rekordmånga som söker sig till högskolan.

Karin Röding i TV4 morgonsoffan