UHR:s antagningskampanj ur ett italienskt perspektiv

Universitets- och högskolerådet (UHR) tar ibland emot svenska eller utländska doktorander. Det brukar vara uppskattat och lärorikt för båda parter. Som en myndighet med nära relationer till högskolesektorn känns det dessutom relevant och viktigt. I år UHR haft nöjet att ha en italiensk doktorand tillika journalist, Daniela Cundrò, på myndighetens Bedömningsavdelning. Daniela Cundrò lämnade University for Foreigners i Perugia i januari och kom till UHR för ett tre månaders utbyte. Hon har specialiserat sig på internationalisering av kommunikationsprocesser och håller på med en doktorsavhandling om interkulturell design, bland annat om hur högskolor kan prestera bättre i en interkulturell kontext och om hur Sverige arbetar med bedömning av utländsk utbildning (ENIC-NARIC). Det Daniela haft fokus på under sin tid på UHR är  hur ett multikulturellt samhälle som det svenska kommunicerar med utländska målgrupper. UHR:s bedömningsverksamhet har till uppdrag att nå ut till personer med utländska examina eller kvalifikationer så att de som vill kan få en bedömning vad deras kvalifikationer motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Med en bedömning från UHR kan dessa personer enklare söka sig ut i yrkeslivet eller till en utbildning. Vi ser framemot att ta senare få ta del av Danielas resultat!

Daniela har även hunnit med att tala väl om det svenska högskolesystemet för en italiensk publik via YouTube. I slutet av mars blev Daniela kontaktad av journalistkollegor i Italien vilket resulterade i ett videoklipp på YouTube där Daniela prisar UHR:s informationskampanj ”Vänta inte – sök utbildning i dag…”. I slutet av mars och början av april kunde effekterna av coronapandemin skönjas genom många permitteringar och uppsägningar. Det var därför viktigt för UHR att snabbt nå ut till en grupp som kanske inte primärt hade tänkt söka en utbildning i höst men med en ändrad livssituation ändå kunde se nyttan av att förkovra sig istället för att vara arbetslös.

Målet var alltså att få fler sökande till högskoleutbildningar i ett läge när samhällsekonomin tappar fart och arbetslösheten ökar. Särskilt när regeringen också ökat antalet studieplatser på lärosätena och även på de så kallade sommarkurserna. I de samtal jag fört med Utbildningsdepartementet och ansvarigt statsråd, Matilda Ernkrans, har just satsningarna på UHR:s informationskampanjer varit särskilt uppskattat. Nu får UHR dessutom ett utifrånperspektiv på kampanjarbetet genom en italiensk kollega och expert på kommunikationsprocesser.

– En utomordentlig idé för det svenska högskolesystemet och perfekt anpassat till den rådande situationen, säger Daniela Cundrò på UHR:s intranät. Informationskampanjen nådde målgrupperna och antalet anmälningar slog rekord med totalt 407 000 sökande till höstterminen och till sommarterminen har antalet sökande dubblerats sedan mitten på mars.

Daniela tvivlar på att något annat land hade kunnat genomföra detta lika snabbt och med samma goda resultat. Hon hävdar att framgången beror på tre saker:
* Sverige har ett gemensamt antagningssystem för högskoleutbildning och UHR kan samordna den kommunikation som går ut till målgrupperna
* Svenska universitet och högskolor har samma anmälningsperioder
* Den högre utbildningen i Sverige är avgiftsfri för svenskar och övriga européer.

Tack Daniela Cundrò för din tid på UHR – lycka till med din avhandling – och tack för att du fångade upp UHR:s antagningskampanj och spred dina tankar vidare i ett videoklipp på YouTube!