Viktiga möten med Utbildningsdepartementet och riksdagen

I går onsdagen den 27 maj var UHR inbjudna till Utbildningsdepartementet på årlig myndighetsdialog. Syftet är att följa upp föregående år och att blicka framåt avseende myndighetens verksamhetsutveckling och särskilda framtids- och utvecklingsfrågor. Från departementet deltog bland annat statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg, som också ledde mötet, samt departementsrådet Therese Ahlqvist, biträdande enhetschef Bente Björk och UHR:s kontaktperson Per-Anders Nilsson Strandberg. Från UHR deltog styrelseordförande Catharina Elmsäter Svärd, avdelningschef Tuula Kuosmanen, ekonomichef Malena Sandh och jag själv.

Jag inledde med en kort resultatbedömning av 2019 inom våra fem huvudsakliga kärnuppgifter: antagning, systemförvaltning, bedömningsverksamheten, den internationella verksamheten inklusive de EU-uppdrag får från Statsrådsberedningen och analysverksamheten. Jag påminde också departementet om att UHR gick in i 2019 med en ekonomisk utmaning. Målet var en ekonomi i balans senast våren 2020 men att tack vare kostnadsmedvetna medarbetare och budgetansvariga chefer nåddes resultatet redan hösten 2019. Låt mig här bara nämna några av de saker jag tog upp igår och som UHR utvecklade eller prioriterade under 2019:

Inom antagning och systemförvaltning har ett antagningsråd inrättats tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), en processkartläggning är genomförd och implementerad i myndigheten och samarbetet med 38 lärosäten och en rad andra myndigheter har utvecklats vidare, ASTA och en AI-komponent i antagningen har utvecklats och körs i skarpt läge. Här lägger jag alltid till att denna komponent har utvecklats som ett examensarbete av studenter vid Umeå universitet. Inom bedömningsverksamheten har handläggningstiden minskat mycket under de gångna åren och även mellan 2018 och 2019 – med bibehållen kvalitet. Bedömningstjänsten lanserads 2019 med initialt 36 länder och nu med 50 länder och att elektroniska utlåtanden har införts. Den internationella verksamheten har under 2019 och 2020 bland annat prioriterat att öka söktrycket i Erasmus+ genom många aktiviteter; vi ser en dramatisk ökning i år även under pandemin, vilket är positivt men behöver också förstås givet den pågående situationen. Statsrådsberedningen och EU-ministern Hans Dahlgren är engagerad i UHR:s EU-samarbete för lärare och skolledare liksom det långsiktiga arbetet avseende rekrytering till EU-institutionerna. Analysverksamheten arbetar med flera återkommande regeringsuppdrag men också med specifika uppdrag och jag lyfte särskilt arbetet med regeringsuppdraget kring sexuella trakasserier i högskolan som presenterades förra året.

En stor del av tiden ägnades åt högskoleprovet men också andra coronarelaterade frågor liksom åt de särskilda regeringsuppdrag som UHR väntar på besked om som Beda eller uppdrag som vi arbetar med som Nationellt behörighetsgivande prov och om uppdraget att utreda krav på betyget C i undervisningsämnena som särskild behörighet till ämneslärarutbildningarna. Det är också ett svårt uppdrag eftersom det i uppdraget står att UHR ska göra olika typer av samhällsekonomiska bedömningar. Detta ligger långt utanför UHR:s ansvarsområden, vilket både styrelseordföranden och jag kommenterade. Uppdraget är del av januariavtalet.

Statssekreteraren avslutade med att kommentera att UHR har ett komplext uppdrag och tackade för en väl utförd myndighetsdialog. Det är ett stort arbete som har gjorts under 2019 vilket departementet är väl medveten om, det finns en hög kärnkompetens, ni är flexibla att ställa om som till exempel med den pågående antagningskampanjen och era rapporter håller generellt hög kvalitet sa statssekreteraren vidare. Fina ord som vi alla ska ta åt oss av!

I dag den 28 maj var UHR och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inbjudna till riksdagens Utbildningsutskott. Det var för första gången tillsammans och för första gången via ett telefonmöte. UHR:s uppdrag var att samlat redogöra för antagningen till höstens kurser och program, sommarkurser och åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin. UKÄ redovisade bland annat avhopp och genomströmning generellt i högskolan och mer specifikt kring de olika lärarutbildningarna.

Efter våra presentationer gavs ledamöterna möjlighet att ställa frågor. För UHR:s del handlade det bland annat om sökande till sommarkurserna, förstahandssökande till lärarutbildningarna men också förstås om det inställda högskoleprovet och tankarna kring höstens prov. Mötet löpte på väl under fin ledning av utskottets ordförande Gunilla Svantorp.

Jag tog i vintras initiativ till att utskottet borde bjuda in UKÄ och UHR samtidigt när det handlar om frågor som hakar i varandra. Jag hoppas och tror att ledamöterna fick en mycket bättre samlade bild av antagna till högskolan och vad som sedan händer med studentpopulationen under utbildningstiden – det kändes så i alla fall

Två viktiga möten i demokratins och statens tjänst genomförda!