Sista mötet för terminen för UHR:s styrelse

Idag den 10 juni träffades UHR:s styrelse för att ta sig an en diger dagordning. Att agendan var omfattande var inte så konstigt eftersom aprilmötet ställdes in.

Det fanns mycket att informera styrelsen om kring vårens antagning, kampanjer UHR genomfört och genomför i nära samarbete med lärosätena och på regeringens uppdrag för att få än fler att söka till högskolan. De utmaningar vi såg i mars gjorde att vi tog höjd för att värna antagningen till hösten som UHR:s mest prioriterade uppgift under pandemin. Ett 20-tal medarbetare från olika delar av UHR har gått in och arbetat på antagningsavdelningen – mycket uppskattat – allt i syfte att klara höstens antagning. Det nära samarbetet med lärosätena har också självklart varit en framgångsfaktor, vilket gör att vi ligger bra till med höstens stora antagningsomgång.

De insatser UHR gjort internt sedan pandemin slog till och från det att alla medarbetare rekommenderas att arbeta hemifrån, den 16 mars, redovisades också. Vinjetten ”Hemma hos UHR” med fina filminsatser av olika medarbetare gjorde lite extra intryck på styrelsen.

Högskoleprovet ägnade styrelsen en del tid åt genom att diskutera utmaningar och möjligheter med höstens prov. Vi hade förberett olika frågeställningar kring olika scenarion. På fredag har vi möte med tjänstemän på Utbildningsdepartementet kring frågan och jag har bett dem att också bjuda in företrädare för de 21 lärosäten som är ansvariga för att genomföra själva provdagen, vilket känns väldigt angeläget.

Några andra stora punkter handlade om verksamhets- och ekonomiuppföljning efter första tertialet 2020, liksom om förslag till ny styrmodell för UHR. Den ska jag fatta beslut om medan styrelsen fattar beslut om myndighetens vision – som ligger fast – och om övergripande prioriteringar och mål. Det sistnämnda dokumentet följer i allt väsentligt det som styrelsen fastställde i höstas inför 2020. I korthet ska effektivisering, digitalisering och kvalitetssäkring prioriteras för att understödja regeringens mål om Sverige som ledande kunskapsnation.

Två föreskrifter fastställdes av styrelsen liksom UHR:s svar på Internrevisionens två rapporter inom det internationella området. Det blev avslutningsvis en bra övergång till presentationen om UHR:s uppdrag att vara nationellt programkontor för Erasmus+ och NordPlus-programmen och att UHR också ansvarar för Sidas mobilitetsprogram inom biståndsverksamheten. Det här var en fördjupning som styrelsen hade önskat för att förstå hur UHR arbetar med att öka söktrycket.

Många aktiviteter genomförs och har genomförts och dessa börjar få genomslag. Trots rådande Coronatider visar genomförda ansökningsomgångar ett ökat söktryck – och inte minst de strategiska partnerskapen inom alla sektorer av Erasmus+ har stor ökning med 60 procent. Det fick vår norska ledamot, prorektor vid Norges största universitet, NTNU, att lovorda UHR:s insatser och betydelsen av att de strategiska partnerskapen används för utvecklingen av utbildningen. ”Viktigt att styrelsen får möjlighet att följa denna utveckling” menade prorektor Berit Kjeldstad.

Styrelsens ordförande tackade alla som bidragit till styrelsemötet och framförallt till allt som görs på myndigheten och därmed allt som händer på UHR. En bra dag på jobbet som dessutom inleddes med ett fullmatat morgonmöte för alla UHR:are!

Mötesbord med dator, surfplatta, mobiltelefon, anteckningsblock, pappersmappar, kaffemugg och vattentillbringare
Min arbetsplats under styrelsemötet.