Sommarhälsning

En annorlunda vår och försommar präglat av coronapandemin börjar nu gå mot sitt slut även för mig. Jag ser framemot dagar utan inbokade möten genomförda bakom en skärm. Jag är imponerad och stolt över att myndigheten trots omständigheterna fortsatt att hålla en hög arbetstakt avseende de tjänster och funktioner som UHR ansvarar för. Omställningen till ett digitalt arbetssätt har tack vare ett bra it-stöd därmed fungerat väl sedan vi, på Folkhälsomyndighetens rekommendation den 16 mars, införde arbete på distans.

Många upplever att det blivit mer effektivt när möten genomförs i digital form. På kort sikt stämmer det säkert men jag är inte alls lika säker att så är fallet på längre sikt. Kreativiteten blir lidande. Korta avstämningar blir inte av och längre fördjupade diskussioner blir tröttande bakom en skärm. Vi är som människor sociala och behov av andra mänskliga kontakter för att utvecklas och utveckla; i den delen har människan inte ändrats över tid, lång tid. Vissa hävdar att vi idag inte skiljer oss mycket från stenåldersmänniskorna.

Antagningen till högskolan har under våren och försommaren varit myndighetens mest prioriterade uppdrag. Snart får vi resultatet av den antagning som attraherat fler sökande än någonsin. 407 000 sökande när antagningen stängde den 15 april. Därefter har ytterligare cirka 45 000 gjort en sen anmälan. De kampanjer som UHR genomfört i nära samarbete med lärosätena har burit frukt, inte minst efter regeringens beslut att bygga ut högskolan. I svåra tider har Sverige ofta gjort stora satsningar på utbildning så även denna gång. Det är bra – det kan göra att såväl enskilda som landet står bättre rustade efter denna kris.

Intressant är också att många av de mobilitetsprogram som UHR ansvarar för har fått en rejäl ökning det gäller inte minst Erasmus+programmen men även de program som UHR hanterar på uppdrag av Sida som Linnaeus-Palme. Det innebär tänker jag att det finns en stark framtidstro även under dessa tider och det inger hopp.

Att jag i mars ställde in högskoleprovet har säkert inte undgått många. Provet är, kan det vara bra att påminna om, ett urvalsinstrument som används tillsammans med bland annat betyg när det finns fler sökande än antalet platser. Urval görs till cirka 15 procent av utbudet i den svenska högskolan. Det var ett svårt beslut att fatta å ena sidan eftersom det aldrig gjorts sedan provet infördes 1977. Å andra sidan var det ett lätt beslut att fatta när covid-19 den 11 mars klassades som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Att då genomföra ett nationellt prov för 70 000 skrivande och som genomförs under exakt samma klockslag i 2500 lokaler på 120 orter i landet hade inte varit att ta ansvar. På eftermiddagen den 13 mars efter det att jag tidigare hade fattat beslutet att ställa in provet presenterade statsrådet Ernkrans detta vid en presskonferens.

Vad händer med höstens prov är det många som undrar. UHR som är ansvarig för provet och de 21 lärosätena som genomför provdagen och därmed är ansvariga för det har fört många diskussioner kring möjligheten att på ett säkert sätt genomföra provet. Även Utbildningsdepartementet har kallat oss berörda till möten på detta tema. Att provet är viktigt som en andra chans för de som inte nådde toppresultat i gymnasiet är ställt utom allt tvivel. Vi följer förstås rekommendationerna från Folkhälsomyndighetens och jag har också haft samtal med deras generaldirektör, Johan Carlson. Det finns inga regler som hindrar att provet genomförs men det finns betydande logistiska utmaningar för att inte provet i oktober ska leda till nya utbrott.

I måndags fick flera myndigheter och samtliga länsstyrelser i uppdrag att ta fram planer för att förbereda landet på en eventuell andra virusvåg i höst. Syftet är att uppnå en så god beredskap som möjligt. Vi vet inte hur Sverige kommer att drabbas i höst säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheterna och länsstyrelserna ska rapportera till regeringen den 20 juli – då är jag tillbaka från min första period av ledighet och kommer då att ta del av dessa rapporter för att få en fördjupad förståelse vad vi står inför i höst.

Nu är det viktigt att vila under sommaren och samla kraft – det har varit en ansträngande tid och vi måste orka håll i och hålla ut även i höst. Fysisk distans men inte social distans hoppas jag kommer att prägla min ledighet.