Fler svenska lärosäten blir Europauniversitet

EU-kommissionen har beviljat ytterligare fem svenska lärosäten medel inom EU:s satsning på Europauniversitet. Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ och ska dels stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, dels ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter till utbyten.

Jag gratulerar Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet till denna framgång! Det är glädjande att totalt elva svenska lärosäten nu räknas som Europauniversitet. UHR samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten och jag välkomnar fem nya lärosäten till denna samordning. Prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks.

År 2019 beviljade EU-kommissionen medel till 17 allianser. I årets ansökningsomgång godkändes 24 nya allianser inom Europauniversiteten, där de fem svenska lärosäten ingår.

Sex svenska universitet och högskolor ingår sedan pilotomgången 2019 i projekt inom Europauniversitet: Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.

UHR har erbjudit sig att samordna nätverket och det har de sex lärosätena i pilotomgång ett bejakat. UHR har i andra sammanhang påtagit sig en sådan roll. UHR har kunskap och erfarenhet inom flera av de delar av Erasmus+programmet som är viktiga för att förverkliga målen för Europauniversiteten, och det har därför varit både naturligt och viktigt för oss att ta denna samordningsroll. Förhoppningsvis kommer Europauniversiteten bidra till ett ökat deltagande även i dessa delar av Erasmus+ och till att fler svenska studenter på olika nivåer läser en del av sin utbildning utomlands.

Ett stort grattis till de fem svenska lärosätena till denna framgång i pilotomgång två!